Hvad skete der mere i kirken?

 

Herunder  kan de læse om de arrangementer du har været med til (eller er gået glip af….!)

 (Se flere arrangementer under Øster Egesborg og Mern)

Pinsemandag

Pinsemandag den 25. maj er der fælles udendørs gudstjeneste  kl. 11.00 for hele Vordingborg-Stege Provsti, og afholdes på ruinterrænet i Vordingborg. Alle provstiets kirker er derfor lukkede den dag. Det er en god idé at tage en klapstol eller et tæppe med, som man kan sidde på.

Tid til konfirmation!

Søndag den 3. maj kl. 10.30 er der konfirmation i Øster Egesborg Kirke. Der er 16 konfirmander der gerne vil konfirmeres.

Søndag den 10. maj kl.10.30 er der konfirmation i Mern Kirke. Her er der 11 konfirmander.

Se konfirmandernes navne under ‘Mern’ og ‘Øster Egesborg’

 

Øster Egesborg får besog af koret ‘Stjernen’

Onsdagaften den 22.april kl.19.00 kommer koret ‘Stjernen’ fra Vordingborg og besøger Øster Egesborg Kirke. Sangforeningen ‘Stjernen’ har eksisteret siden 1919 og har været en del af kulturlivet i Vordingborg i godt 95 år! Det er en fornøjelse at få besøg af et kor, hvor man kan nyde lyden af sang og måske synge med. Alle er velkommen!

Stjernen er er arbejdersangkor med 95 års historie som hjemmehørende i Vordingborg. Stjernen er et blandet kor, der synger 3-4 stemmigt, og der kræves ikke forudgående kendskab til noder.

 

Påsken 2015

Den 3. april (Langfredag) kl.10.30 var der ‘vandregudstjeneste’ i og omkring Øster Egesborg Kirke. Det er en anderledes gudstjeneste med 12 ‘poster’ i og omkring kirken, hvor vi forbereder os på Påsken.

korsfæstelse

opstandelse

Palmesøndag 29. marts

kl.14.00 i Øster Egesborg Kirke

Palmesøndag, indtoget i Jerusalem
Menneskemængden hylder Jesus, da han tager ind i Jerusalem som opfyldelsen af en profeti fra Det Gamle Testamente, men snart vender stemningen. Maleri af Pietro Lorenzetti. Foto: Wikimedia Commons
Palmesøndag; starten af børnenes påskeferie og….
Palmesøndag tager vi sammen med Jesus de første skridt i påskens store begivenheder. Menneskemængden hylder Jesus, men om få dage vil de samme stemmer råbe på hans død. Følg med i første akt af påskens drama om svigt, død, håb og opstandelse
Her finder du Det Nye Testamentes beretninger om palmesøndag:

Matthæusevangeliet 21,1-11
Markusevangeliet 11,1-10
Lukasevangeliet 19,28-40
Johannesevangeliet 12,12-19

Påsken er et drama
Den kristne påske er som et drama i fire akter. Det er en knivskarp skildring af, hvordan kærlighed kan slå om i had og venskab blive til svigt. Det er beretningen om den dag, verden gik i sort og Gud døde. Og så er det forkyndelsen af det, som intet menneske har set, men som den kristne kirke lever på, nemlig at Jesus stod op fra de døde, og at døden derfor har mistet sin magt over menneskers liv.

Men vi starter palmesøndag, hvor Jesus indtager Jerusalem på et æsel, mens menneskemængden hylder ham som en konge, en frelser, en superstjerne.

Jesus på vej mod lidelse og død
Jesus har længe vandret omkring i Israel med sine disciple, han har helbredt syge (se for eksempel Lukasevangeliet 18,35), opvækket døde (se for eksempel Johannesevangeliet 11,38) og fortalt om Gud på en helt ny måde. Nu er han sammen med sine disciple på vej til Jerusalem for at fejre påske, selvom han flere gange har fortalt dem, at rejsen skal ende med hans lidelse og død.

Alle fire evangelier fortæller næsten enslydende om, hvordan Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel, mens Jerusalems befolkning jubler, råber Hosianna, som betyder ”frels os”, og vifter med palmegrene. Det er derfor, vi kalder dagen for palmesøndag.

Profetien går i opfyldelse
I Zakarias bog 9,9 i Det Gamle Testamente kan vi læse en profeti om, at Jerusalem og det ødelagte Davidsrige skal genoprettes, når en sagtmodig, men sejrrig og retfærdig konge rider ind i Jerusalem på et æsel. Han skal bringe fred og herske overalt. I profetien opfordres Jerusalem til at juble og råbe af glæde, når kongen rider ind i byen.

Så hvis man kender profetien fra Zakarias Bog, kan man genkende Jesus’ indtog i Jerusalem som en opfyldelse af profetien. Jesus bliver hyldet som den nye konge, der skal komme med fred og sejr til Israels folk, som levede under romernes besættelse.

Palmesøndag er både fest og bange anelser
Palmesøndag er altså en festdag, men Jesus er som sagt klar over, at han tager til Jerusalem for at lide og dø – og allerede langfredag råber Jerusalems indbyggere  da også, at de vil have Jesus korsfæstet.

Det er derfor ikke kun forventningens glæde, man føler som læser, men også uro og bekymring, når man palmesøndag hører om Jesus’ sejrrige indtog i byen. Palmesøndags liturgiske farve er da heller ikke hvid, festens farve, men lilla, som er eftertankens, bodens og fastens farve.

Palmesøndag er første akt
Bibelens tekster om påsken er skrevet sådan, at vi som tilhørere følger Jesus skridt for skridt i hans vej mod korset og siden opstandelsen.

Vi  lever med i den opløftede stemning palmesøndag, og vi ser den slå fuldstændigt om langfredag. Vi er sammen med Jesus i hans fortvivlelse over den død, han ved, venter og i hans smerte og lidelse over at være blevet forladt af alle og udleveret til tortur og henrettelse. Det hele kulminerer i mødet med hans disciple i deres chok og dybe glæde over det uforståelige, der er sket: at Jesus er stået op fra de døde.

(fra Bibelselskabets hjemmeside)

————————————————————————————————————-
Sogneaften  5.marts i Mern

Om livet på et hospice
Birgitte-B_low_01.jpg
Der er sogneaften torsdag den 5. marts kl. 19.00 i Mern Kirke med hospicechef Birgitte Bülow, Svanevig Hospice, Bandholm på Lolland. Hun vil fortælle om “et hus, der rummer omsorg og livskvalitet til mennesker ved livets afslutning samt til deres pårørende”. Hun har lysbilleder med. Kom og hør et varmt og spændende foredrag!
Arrangører: Langebæk-kirkerne (samarbejde mellem Mern, Øster Egesborg,  Stensby og Kalvehave Kirker)

Læs mere her:  http://www.hospiceforum.dk/page896.aspx?recordid896=1031

———————————————————————————————————

 

Fastelavn 15..februar

Den 15. februar fejrer vi fastelavn i Øster Egesborg. Kl.10.00 er der børnegudstjeneste i Øster Egesborg Kirke. Herefter går vi over på Friskolen, hvor vi slår katten af tønden, bider til bollerne, hygger og får fastelavnsboller med saft (eller kaffe). Det slutter kl.12.00 og alle er velkommen.

—————-  —————–  ————————  ———————  ———————-

børnehaven-mernBørnehaven pynter juletræet i Mern kirke, 2014

Juleaften!!

Det er snart juleaften, vi glæder os alle til at danse om juletræet, at være sammen med familien, til julemaden og til gaverne. Men først skal vi da i kirke sammen!

I Mern Kirke er der juleaftensgudstjeneste kl.14.00

I Øster Egesborg er der juleaftensgudstjeneste kl. 15.30

Læs alt om jul på:  http://jul.folkekirken.dk/om-jul/

 

Advent  Mens vi venter…

Du kan læse mere om adventstiden på: www.folkekirken.dk/hoejtider-og-traditioner/advent/

 

De 9 læsninger

Onsdagaften den 10.december 2014 kl.19.00 er der ‘de 9 læsninger’ i Øster Egesborg kirke. Skt.Olaikoret synger mellem de 9 læsninger, som bliver læst op af de kommende konfirmander.

De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.

I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften.

Følgende bibeltekster bruges ofte til de ni læsninger:

1. Læsning: Første Mosebog 1,1-8, 1,26-28 og 1,31-2,4
2. Læsning: Første Mosebog 3,8-15
3. Læsning: Salme 88,2-8
4. Læsning: Esajas’ Bog 9,1-6
5. Læsning: Esajas’ Bog 11,1-10
6. Læsning: Lukasevangeliet 1,26-38
7. Læsning: Lukasevangeliet 2,1-7
8. Læsning: Lukasevangeliet 2,8-14
9. Læsning: Johannesevangeliet 1,1-14

(fra bibelselskabets hjemmeside)

1.Advent

Søndag den 30.november 2014 bliver i Mern juletræet tændt ved kirken kl.16.00. Herefter samles vi i kirken for at synge julen ind. Der er godteposer for børnene.

 

 

This entry was posted in AktiviteterUncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.