Menighedsrådsvalg

I tirsdags d. 8. november 2016 var der menighedsrådsvalg. I vores 2 sogne blev der ikke holdt valg, men blev det nye menighedsråd valgt ved ‘fredsvalg’.
I Mern er valgt: Flemming Knudsen og Pia Olsen, samt Steen Olsen som suppleant.
I Øster Egesborg er valgt: Anne-Marie Jacobsen, Ole Thorsen, Christian Iuel og Zwanita Reinders. Vores 2 menighedsråd vil fremover operere som et råd med 6 medlemmer.
På torsdag d. 24 november er der konstituerende menighedsrådsmøde. Det er kl. 19.00 i konfirmandstuen i Mern Præstegård.

This entry was posted in AktiviteterUncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.