Det mystiske kors …

– og lidt om kalkning og tårnure:

Olav Foged Olsen fortæller mere om det mystiske kors (se i øvrigt under Øster Egesborg, Kirkens Historie)

Som en opfølgning af sagen om det mystiske kors opfordrede museet i Vordingborg til, at der blev rettet henvendelse til Nationalmuseets afdeling for kirkehistorie. Denne henvendelse resulterede i oktober måned i et besøg af museumsinspektør Kirsten Trampedac, Nationalmuseet. Kirsten Trampedac oplyste, at der hende bekendt ikke fandtes noget tilsvarende i landet, og derfor var Nationalmuseet meget interesseret i en nærmere besigtigelse og undersøgelse næste gang tårnet skal kalkes eller ved anden lejlighed, når der er rejst stillads.

Fhv. murer Niels Jørgen Larsen,  bosiddende i Hårbølle, Møn, har flere gange i tresserne og halvfjerdserne via sin ansættelse hos murermester Clausen, Stensved, været med til at kalke tårnet på Øster Egesborg Kirke uden at observere antydning af kors eller andet på murværket. Kalkningen foregik uden stillads, man firede sig ned fra tårnet siddende på planker fastgjort med reb og trisser.

Under en sådan kalkning mente Niels Jørgen Larsens makker, at han ved et lille indgreb i værket til det gamle tårnur kunne få dette i gang efter flere års  stilstand og tavshed. Som sagt så gjort. Men indgrebet lykkedes i den grad, at klokken pludselig begyndte at slå rungende timeslag, hvilket igen hidkaldte den undrende pastor Johs. Langhoff fra den nærliggende præstegård. Hvor længe uret fungerede efter det uprofessionelle men effektive indgreb meldes der intet om.

 

Comments are closed.