Dåb

Dåben i kirken er  oftest sammen med gudstjenesten om søndagen . Men der er mulighed for at holde dåb den første lørdag i måneden i en af kirkerne.

Hvad er barnets navn? Hvert år bliver mere end 50.000 børn døbt i den danske folkekirke. Nye regler om dåb skal skabe klarere rammer om ritualet for både præster, forældre og faddere. –Dåb

For at aftale en dag for dåbshandlingen, er det bedst at ringe til sognepræsten på tlf. 5599 70 27.  Er det første gang man som familie holder dåb, holder vi en efterfølgende samtale i kirken nogle dage inden dåbsdagen, for at tale om, hvad der skal ske og hvad det vil sige at blive døbt. Særlige ønsker kan også indgå i forberedelsen her. Det er en god idé at medbringe en seddel med barnets navn, navne på mindst 3 faddere, samt disses adresse.

Dåben er en af kirkens to sakramenter. En handling, der kendetegner den kristne kirke, og som Jesus har indstiftet. En synlig handling på en usynlig nåde. Nåden er at dele livet med Gud. Så at sige at have en livsline til ham.

I evangelierne hører vi om Johannes , med tilnavnet Døberen. Han er profet. En der er kaldet af Gud, for at fortælle mennesker, at de er på afveje i deres tilværelse. For de tænker kun på sig selv og tror, at kun de ved, hvad er godt og rigtigt. Men det er vej der fører til død og ødelæggelse Den sande vej er at anerkende Gud, som grundlaget for vores liv, og den det viser retningen i livet med andre.

Mange kom ud i ødemarken for at høre Johannes, og blev overbevist af hans tale. Som tegn på, at de nu var på livets og sandhedens vej, blev de symbolsk renset af vand fra Jordan floden, der flyder gennem ødemarken, Tegnet på at deres fejl og mangler var vasket væk, og at de var anerkendt og elsket af Gud.

Jesus, der selv blev døbt af Johannnes, udvider betydningen af dåben. Da han sender sine medhjælpere, sine disciple ud i verden, som apostle. De, som er udsendt med Helligånden. Ånden, som er livsforbindelsen mellem Gud og mennesker, så befaler han dem, at de også skal døbe alle som vil være en del af Jesu Kristi kirke . Dåbsvandet bliver den synlige måde at vise at Helligånden, som de bringer med , også skal være andre folks liv til del.

Dåben er det ydre tegn på, at man tilhører det kristne fællesskab;Jesu Kristi kirke. Det er et af de to sakramenter, der er indstiftet af Jesus. Et sakramente er et synlig tegn på en usynlig nåde. Nåden som er, at Gud er med i vores liv.

Dåben hører altid sammen med Jesu ord om dåben; hans evangelium. På den måde forbinder Guds hellige ånd, ved ordene, sig med vandet, som barnet døbes med. Den usynlige Helligånd kommer over barnet gennem det synlige vand. Der er skabt livsfællesskab mellem barnet og Gud. En varig forbindelse.

Dåben hører som regel med til gudstjenesten om søndagen. På den måde viser det, at den der er døbt, nu er med i menigheden. Man er budt velkommen. Dåbshanlingen sker mellem 2. og 3. salme; før prædiken.

Der kan også træffes aftale om at holde dåb den første lørdag i hver måned kl. 10.30. Det skifter mellem Mern og Øster Egesborg kirker.

Aftale om dåbsdag sker hos sognepræsten. Ved familiens første dåb er en forberedende samtale mellem præst og familie i kirken nyttig, så man er fortrolig med forløbet.

Før dåbsdagen skal sognepræsten have en seddel med barnets fulde navn. Desuden navn og adresse på faddere, gudmødre og gudfædre. Der skal mindst være 3 i alt.

På dåbsdagen modtager barn og familie en illustreret børnebibel til videre læsning og opmuntring.

Du kan læse mere om dåb på folkekirkens hjemmeside: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/hvad-betyder-daaben

Comments are closed.