Kirkens Historie

På dene side samler vi fortællinger om Øster Egesborg og kirkens historie:

Kirketårnet på Øster Egesborg Kirke har for mange år siden været i farezonen ifølge et gammelt sagn, idet en troldkvinde på Bogø var så vred over klokkeklangen, at hun lagde en stor sten i sit slyngebånd ( andre steder omtalt som strømpebånd) og kastede den mod kirken. Men slyngebåndet brast og stenen nåede ikke sit mål, men faldt i strandkanten syd for Vestenbæk, hvor den ligger den dag i dag lidt øst for Farøbroen og kan iagttages fra denne.

Men gamle sagn kan ændre sig selv i nutiden og således også her, idet nye fortællere på Bogø frejdigt beretter, at troldkvinden kastede stenen mod Stensby Kirke. Det er interessant, da Stensby Kirke først er bygget i 1891, og med al ære og respekt for kvinderne på Bogø må det bestemt fastslås, at der ikke fandtes nogen  troldkvinder på øen, hverken på dette tidspunkt eller senere. Kilde: Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt 1930

Ved Øster Egesborg kirke – og ved Mern – er der Sct. Olai-kilder. Kilden ved Øster Egesborg er udgravet og restaureret. Læs historen om kilden og udgravningsarbejdet her:  Sankt Olai Kilde i Øster Egesborg

Og så kommer en efterlysning:

Ved den meget grundige renovering af Øster Egesborg Kirkes tårn i perioden 2005 til 2007 blev der fjernet et tykt lag kalk, som var resultat af de mange gange kalkning af kirken i tidens løb. Efterfølgende blev et tyndt lag mørtel filset på de afrensede mursten, derefter påførtes 2 gange sandkalk efterfulgt af 2 gange kalkning med  jurakalk, og det hele afsluttedes med 1 gang kalkning med kalkvand. Det var en omfattende og kostbar istandsættelse, som selvfølgelig blev fulgt og tilset af den fornødne sagkyndige assistance og div. ekspert-anvisninger fra højeste kompetente myndighed. Arbejdet blev overdraget murermester Dan Hansen, Stensved og det blev udført til alles tilfredshed.
Men kort efter arbejdets afslutning opdagede murermester Dan Hansen og hans folk til deres store overraskelse, at der højt oppe på tårnets nordside tydeligt kunne ses et kors på ca. 0,5m gange 0,3m. Fænomenet fremkaldte megen undren hos murerne, da de aldrig før havde oplevet noget lignende efter en så grundig behandling af et murværk, specielt når der ikke i forvejen var antydning af nogen art. Murermester Dan Hansen gætter yderst forsigtig på, at der ved tårnets opførelse ca. år 1500 har været indmuret et kors af en anderledes type mursten eksempelvis mere hårdbrændte sten, og dette kan, trods de mange behandlinger af muren slå igennem som en farvenuance.

Undertegnede har forespurgt flere personer med lang tilknytning til kirken om de kendte til eller havde hørt om et kors på kirketårnet, men alle svarede benægtende. En
forespørgsel på museet i Vordingborg gav samme resultat. Det vil derfor være yderst velkomment, hvis nogen kunne løse mysteriet eller komme med yderligere oplysninger om det fremkomne kors til menighedsrådet eller til undertegnede evt. om der på gamle fotografier er antydning af et kors imellem tårnets østlige kamtakker og den store rundbuede blænding.

Olav Foged Olsen, Tlf. 20477976    eller mail: boegebjerggaard@dlgmail.dk

 

Kirkeladen i Øster Egesborg (2)

Comments are closed.