Frank Petersen

Graver ved Mern kirke

tlf. 2928 7038

mail: merngraveren@gmail.com

Træffetid: tirsdag – fredag kl. 9:00 – 15.00