Vi søger ny graver

Mern-Øster Egesborg Menighedsråd søger ny graver, med tiltrædelse snarest.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge, med arbejdssted ved Mern og Øster Egesborg Kirker.

Geografisk fleksibilitet må påregnes ved lejlighedsvis afløsning ved og samarbejde med kirkerne i nabosognene.

Du vil indgå i et team med en anden erfaren graver, og i skal sammen passe 2 kirker og kirkegårde. Herudover forventer menighedsrådet at du vil kunne agere ”grøn” sparringspartner, i det forestående arbejde med at omlægge og modernisere kirkegårdene.

Du vil som udgangspunkt have arbejdsdage mandag til fredag, men vil undtagelsesvis kunne have tjeneste i weekender efter nærmere aftale.

Kandidat med gartner uddannelse foretrækkes.

Graverens opgaver og ansvarsområder omfatter bl.a.

 • Vedligeholdelse og pasning af kirke og kirkegård, samt tilhørende bygninger og områder.
 • Udskrivning af regninger, registrering af gravsteder i GIAS-system o. lign. administrative opgaver.
 • Medvirke (praktisk) ved kirkelige handlinger og arrangementer i såvel weekender som på hverdage.
 • Kontakt til brugere og besøgende ved kirkegården.

Din profil:

 • Du er selvstændig og pligtopfyldende, og kan planlægge dit eget arbejde.
 • Du er samarbejdsvillig og løsningsorienteret.
 • Du har grønne fingre og god forstand på planters pleje og vedligehold.
 • Du er “ferm på fingrene”, og sætter en ære i at kirkegården er flot.
 • Du kan IT på brugerniveau.
 • Du er mødestabil og fleksibel.
 • Du har kørekort og er villig til i begrænset omfang at anvende egen bil.
 • Du er indstillet på at der indhentes børneattest.

Ansøgning og eventuelle spørgsmål bedes sendt til 7480@sogn.dk

Ansøgningsfrist: 11. december. 2020 kl. 16:00

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Såfremt ansøger er uden gartnerisk uddannelse vil stillingen blive indplaceret i løngruppe 1.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.798,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.798,00 kr.

Ansøgere med gartnerisk uddannelse vil blive indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00kr. – 368.721,00kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 303.654,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.