Dødsfald

bisættelse i Mern kirkeHar I mistet en pårørende? Vi kondolerer.

Som kristne tror vi på, at de afdøde hviler i Guds fred, og at vi alle kan finde håb og trøst i opstandelsen. En kirkelig begravelse eller bisættelse bekræfter denne tro og er en smuk afskedshøjtidelighed for den afdøde.

Ring gerne til vores sognepræst Alex Mark Knudsen på tlf. 5179 7027, hvis I har mistet en pårørende. Præsten kan tilbyde støtte og sjælesorg. For at forberede bisættelsen eller begravelsen vil I mødes med ham, snakke om afdøde, vælge salmer og høre mere om afskedsritualerne i kirken.

Folkekirken vil, som alle andre dele af samfundet, hjælpe med at inddæmme corona-smitten. Derfor gælder der indtil videre særlige forholdsregler, når man vil holde bisættelser eller begravelser. Blandt andet skal deltagertallet begrænses, så vi kan holde afstand til hinanden; i Mern kirke må der derfor højst være 72 deltagere i kirken, i Øster Egesborg 66 deltagere. Ved den udendørs del af begravelser kan der være op til 100 pårørende. Ring til præsten for at høre nærmere, og vær opmærksom på, at situationen kan ændre sig hurtigt.

Hvis I vælger begravelse, vil kisten sænkes i jorden på kirkegården umiddelbart efter ceremonien. En bisættelse slutter med, at kisten bæres ud i rustvognen og køres til krematoriet; urnen vil så typisk nedsættes på kirkegården på en anden dag.

De fleste praktiske ting omkring forberedelsen aftaler man med bedemanden. Præsten kan hjælpe med at finde en bedemand i nærheden.

På folkekirkens hjemmeside kan I læse meget mere om begravelser og bisættelser. I kan også finde salmeforeslag, links til sorggrupper og tekster, der trøster: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser