Alex Mark Knudsen

Sognepræst ved Mern og Øster Egesborg kirker

Mern Præstegård

Gl. Præstøvej 20

4735 Mern

tlf. 5599 7027, mobil 5197 6865

mail: almk@km.dk

Mandag er fridag.