Jesper Larsen Svendsen

Sognepræst i Langebæk pastorat

Provst i Stege-Vordingborg provsti

Kontor: Stensved sognegård, Vestenbæk vej 2 bygning 4A, 4773 Stensved

tlf. 5114 3766

mail: jsve@km.dk

Fredag er fridag.