Langfredagsvandring til Kulsbjerg 2023

Tak til alle, der var med til vores fælles passionsvandring langfredag d. 7. april 2023. Vi begyndte med musik og sang i sognegården i Stensved, derefter gik turen til det smukke naturområde på Kulsbjerg. Vores præster Alex og Knud havde valgt forskellige stationer og læste tekster op, der gjorde Jesu vandring op mod Golgata levende for os. Der var også tid til samtaler og til at nyde den flotte udsigt helt hen til Farøbroerne og Storstrømsbroen. Efter turen fik vi en kop kaffe og der var lejlighed til at snakke om områdets historie. Dejligt med deltagende fra de forskellige sogne i Langebæk pastorat og også helt fra Møn!