Torsdag, 16. januar 2020, kl. 16.30Spaghettigudstjeneste i Mern kirke

– Tilmelding senest d. 15.1. per sms til Svetlana Langhoff: 2481 2354 –

Søndag, 19. januar 2020, kl. 10.30Højmesse i Mern kirke

– 2. søndag efter Helligtrekonger –

Søndag, 26. januar 2020, kl. 10.30Højmesse i Øster Egesborg kirke

– 3. søndag efter Helligtrekonger –

Fredag, 31. januar 2020, kl. 14.30Eftermiddagsandagt på plejehjemmet Solhøj, Mern

Søndag, 2. februar 2020, kl. 15.00Kyndelmisse i Mern kirke

– Fælles gudstjeneste for Langebæk, Vestmøn og Bogø kirker –

Søndag, 9. februar 2020, kl. 9.00Fromesse i Øster Egesborg kirke

– Septuagesima søndag –

Torsdag, 13. februar 2020, kl. 19.00Aftensang i Mern kirke