StillingsopslagVi søger ny graver

– Med tiltrædelse snarest –

Læs mere

Torsdag, d. 26. november, kl. 19.00Menighedsrådsmøde i Mern præstegård

– Med konstituering af det nye råd –

Søndag, d. 29. november, kl. 16.00Eftermiddagsandagt i Mern kirke

– 1. søndag i advent –

Søndag, d. 6. december, kl. 10.30Højmesse i Øster Egesborg kirke

– 2. søndag i advent –

Søndag, d. 6. december, kl. 19.00Koncert i Øster Egesborg kirke: "A Ceremony of Carols"

– med Fanefjord Kammerkor og pianist Aase Sløgedal –

Mere info og tilmelding