Torsdag, d. 21. januar, kl. 19.00Menighedsrådsmøde i Mern præstegård

Søndag, d. 24. januar, kl. 10.30Gudstjeneste med dåb i Øster Egesborg kirke

– Sidste søndag efter Helligtrekonger –

Søndag, d. 31. januar, kl. 10.30Gudstjeneste med nadver i Mern kirke

– Septuagesima søndag –

Søndag, d. 7. februar, kl. 15.00Kyndelmisse i Stensby kirke

– Kyndelmisse/Seksagesima søndag –

Søndag, d. 14. februar, kl. 10.30Gudstjeneste i Øster Egesborg kirke

– Fastelavns søndag –