Menighedsrådsmøder i kirkeåret 2021/22

Vores fælles menighedsråd for Mern og Øster Egesborg sogne konstituerede sig inden begyndelsen på kirkeåret 2021/22. Zwanita Reinders er formand, Flemming Dahm Knudsen er næstformand, kasserer og kontaktperson, Anne-Marie Jacobsen, Ole Thorsen og Christian Iuel er menige medlemmer. Præsten er “født” medlem af menighedsrådet.

I kan se medlemmerne, deres opgaver og kontaktoplysninger her på vores kontaktside.

Møderne er offentlige og foregår som regl én torsdag om måneden kl. 19.00 i Mern præstegård (Gl. Præstøvej 20), medmindre andet er annonceret.

Her er oversigten over alle menighedsrådsmøder i kirkeåret 2021/22. Klik på linket for at læse referatet:

11. november 2021 (konstituering for kirkeåret 2021/22) (referat)
20. januar 2022 (referat)
24. februar 2022 (referat)
24. marts 2022 (referat)
21. april 2022 (dagsorden)
17. maj 2022 (referat)
16. juni 2022 (referat)
25. august 2022 i graverhuset i Øster Egesborg (referat)
22. september 2022 (referat)
27. oktober 2022 i graverhuset i Øster Egesborg (referat)
17. november 2022 i graverhuset i Øster Egesborg, konstituerende møde for det kommende kirkeår (referat)

I kan læse mere om menighedsrådets arbejde i det gamle kirkeår 2020/21 her.