Menighedsrådsmøder i kirkeåret 2021/22

Vores fælles menighedsråd for Mern og Øster Egesborg sogne konstituerede sig inden begyndelsen på kirkeåret 2021/22 med Zwanita Reinders som formand, Flemming Dahm Knudsen som næstformand, kasserer og kontaktperson, Pia Olsen som kirkeværge og Anne-Marie Jacobsen samt Ole Thorsen som menige medlemmer.

I kan se medlemmerne, deres opgaver og kontaktoplysninger her på vores kontaktside.

Møderne er offentlige og foregår som regl én torsdag om måneden kl. 19.00 i Mern præstegård (Gl. Præstøvej 20), medmindre andet er annonceret.

Næste møde er torsdag, d. 20. januar 2022, kl. 19.00 i graverhuset i Øster Egesborg og her er dagsordenen.

Her er oversigten over alle menighedsrådsmøder i kirkeåret 2021/22. Klik på linket for at læse referatet:

11. november 2021 (konstituering for kirkeåret 2021/22)
20. januar 2022 (dagsorden)
24. februar 2022
24. marts 2022
21. april 2022
19. maj 2022
16. juni 2022
25. august 2022
22. september 2022
27. oktober 2022
24. november 2022

I kan læse mere om menighedsrådets arbejde i det gamle kirkeår 2020/21 her.