Foredrag om Danske Sømands- og Udlandskirker

Hvad oplever man, når man arbejder som præst for danske sømænd og familier i udlandet? Det hørte vi under et spændende foredrag i Mern kirke torsdag, d. 17. marts, kl. 19.00.

Foredragsholderen var Søren Fahnøe. Han blev han ubefaren matros fra Svendborg Søfartsskole i 1984 og læste senere teologi. Han var sømandspræst og præst for den danske menighed i London og senere sømandspræst i Rotterdam og har beklædt en række andre stillinger, bl.a. som fængselspræst. I dag er han sognepræst i Næstved.

Det var spændende at høre om livet på skibene, i havnene og i kirkerne i Sydengland og Rotterdam, om ensomhed blandt søfolk, kulturelle fællesskaber rundt om udlandskirkerne og meget mere … og hyggeligt at sidde sammen i vores dåbskapel over en kop kaffe. Tusind tak til Søren for levende fortællinger og til de fremmødte for gode spørgsmål og tanker!

Danske Sømands- og Udlandskirker er “Folkekirkens forlængede arm i udlandet”. I alt 48 danske sømands- og udlandskirker ligger for tiden i Europa, Asien, Australien, USA, Canada og Argentina, i storbyer med mange danskere bosat og i havnebyer med stort dansk skibsanløb samt i Sydslesvig. Fra sømandskirkerne i de store havnebyer udføres en omfattende besøgsvirksomhed på danske skibe, der anløber de store verdenshavne. Du kan læse mere på DSUKs hjemmeside www.dskuk.dk.