Korsvandring i Øster Egesborg

“Da de havde hånet Jesus, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham …”

Langfredag er dagen, hvor vi mindes Jesu lidelse og død. I år begyndte vi vores gudstjeneste med et stykke passionsmusik kl. 10.30 i Øster Egesborg kirke. Bagefter tog vi ud på en vandring rundt i Øster Egesborg by, hvor vores præst Alex læste op og fortælte om Jesu lidelseshistorie ved forskellige stationer i området. Vi kom til Pilatus’ hus (i skoven ved den gamle præstegård), så Jesu tornekrone og purpurplæde (på en sten ved åen) og var med til at bære Jesu kors hen til Golgata (overfor den gamle brugs). Efter ca. en times vandring sluttede vi med en sidste sang i kirken.