Menigheds- og orienteringsmøde for Mern og Øster Egesborg sogne

Tirsdag, d. 14. maj, kl. 19.00 blev der holdt menighedsmøde for Mern og Øster Egesborg sogne. Samtidigt var det orienteringsmødet for det menighedsrådsvalg, der finder sted i september i alle sogne i Danmark.

Medlemmer af Stensby menighedsråd, som p.t. også er menighedsråd for Mern-Øster Egesborg, samt provst Jesper Larsen Svendsen fortælte om, hvad der var foregået i sognene i det forgangne år, om budgettet og menighedsrådsarbejdet, den aktuelle situation og visionen for fremtiden, og de fremmødte havde mulighed for at bidrage med deres egne spørgsmål og standpunkter.

Til efteråret er det muligt for voksne folkekirkemedlemmer med bopæl i Mern-Øster Egesborg at stille op til det kommende menighedsrådsvalg og dermed få indflydelse på, hvad der skal ske i kirkerne i de kommende fire år. Hvis der ikke kan findes et helt menighedsråd med seks medlemmer i Mern-Øster Egesborg, kan der blive tale om et menighedsråd i kombination med f.eks. Stensby.

Tak til alle, der deltog i dette spændende møde!