Passionsvandring i skovene ved Stensved sognehus – langfredag 2022

Langfredag er den dag, vi mindes Jesu vej til korset og hans død. Derfor er der en stor tradition for passionsvandringer. I år mødtes vi ved den nye sognegård i Stensved, som Langebæk pastorat bl.a. bruger til konfirmandundervisning og møder. Vi kiggede på faciliteterne, fik en kop kaffe og sang sammen. Bagefter gik vi fra sognegården ud i skoven og standsede ved 14 stationer, hvor Alex læste beretningen fra Jesu lidelseshistorie op fra salmebogen. De sidste stationer var igen inde i sognegården, hvor vi sluttede med en sidste salme og kaffe. Tak til de fremmødte for en god formiddag i fællesskab!