Menighedsrådsmøder i kirkeåret 2020/21

Vores fælles menighedsråd for Mern og Øster Egesborg sogne konstituerede sig inden kirkeårets begyndelse d. 1. søndag i advent. I kan se medlemmerne, deres opgaver og kontaktoplysninger her på vores kontaktside.

Møderne er offentlige og foregår som regl én torsdag om måneden kl. 19.00 i Mern præstegård (Gl. Præstøvej 20), medmindre andet er annonceret.

Næste møde er torsdag, d. 14. oktober, kl. 19.00 i Mern præstegård og her er mødets dagsorden.

Det sidste møde i indeværende kirkeår er 11. november (konstituerende møde), kl. 19.00 i Mern præstegård.

Her kan I se beslutningsprotokollerne for kirkeårets tidligere møder:

26. november 2020 (konstituerende møde)
21. januar 2021
11. februar 2021
11. marts 2021
8. april 2021 del 1, 8. april 2021 del 2
20. maj 2021
10. juni 2021
12. august 2021
09. september 2021