Nyt menighedsråd for vores sogne

Den 15. september 2020 er der afholdt offentlig valgforsamling i Mern Præstegård. Resultatet af valg af medlemmer til menighedsrådet er:

For Mern sogn: Flemming Knudsen, Pia Olsen og Jørgen Jensen,

For Øster Egesborg sogn: Anne-Marie Jacobsen, Zwanita Reinders og Ole Thorsen,

Som stedfortræder (Ø. Egesborg): Christian Iuel.

Der kan evt. indgives en kandidatliste, senest d. 13. oktober 2020, som dermed udløser afstemningsvalg d. 17. november 2020.

Det nye menighedsråd begynder sit arbejde d. 1. søndag i advent.

På folkekirkens hjemmeside kan du læse mere om menighedsrådsvalget og menighedsrådenes arbejde: https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/brug-din-stemme-til-menighedsraadsvalget