Menighedsrådsmøder i kirkeåret 2020/21

Vores fælles menighedsråd for Mern og Øster Egesborg sogne konstituerede sig inden begyndelsen på kirkeåret 2020/21 med Zwanita Reinders som formand, Flemming Dahm Knudsen som næstformand, sekretær og kasserer, Anne-Marie Jacobsen som kontaktperson, Jørgen Truberg Jensen som kirkeværge og Pia Olsen samt Ole Thorsen som menige medlemmer.

Her kan I se beslutningsprotokollerne for møderne i kirkeåret 2020/21:

26. november 2020 (konstituerende møde)
21. januar 2021
11. februar 2021
11. marts 2021
8. april 2021 del 1, 8. april 2021 del 2
20. maj 2021
10. juni 2021
12. august 2021
09. september 2021
14. oktober 2021
11. november 2021 (konstituering for kirkeåret 2021/22)

Det nye kirkeår begynder 1. søndag i advent og I kan læse mere om menighedsrådets arbejde i kirkeåret 2021/22 her.