Menighedsrådsmøder i kirkeåret 2021/22

Vores fælles menighedsråd for Mern og Øster Egesborg sogne konstituerede sig inden begyndelsen på kirkeåret 2021/22. Zwanita Reinders er formand, Flemming Dahm Knudsen er næstformand, kasserer og kontaktperson, Anne-Marie Jacobsen, Ole Thorsen og Christian Iuel er menige medlemmer. Præsten er “født” medlem af menighedsrådet.

I kan se medlemmerne, deres opgaver og kontaktoplysninger her på vores kontaktside.

Møderne er offentlige og foregår som regl én torsdag om måneden kl. 19.00 i Mern præstegård (Gl. Præstøvej 20), medmindre andet er annonceret.

Her er oversigten over alle menighedsrådsmøder i kirkeåret 2021/22. Klik på linket for at læse referatet:

11. november 2021 (konstituering for kirkeåret 2021/22) (referat)
20. januar 2022 (referat)
24. februar 2022 (referat)
24. marts 2022 (referat)
21. april 2022 (dagsorden)
17. maj 2022 (referat)
16. juni 2022
25. august 2022
22. september 2022
27. oktober 2022
24. november 2022

I kan læse mere om menighedsrådets arbejde i det gamle kirkeår 2020/21 her.