Møde om menighedsrådsarbejdet i Mern og Øster Egesborg sogne

Torsdag aften, d. 21. marts 2024, blev der holdt menighedsmøde for Mern og Øster Egesborg sogne i Mern kirke. Invitationen var kommet fra præsterne og fra Stensby menighedsråd, for at tale om situationen i sognene og om mulighederne for at fortsætte menighedsrådsarbejdet i Mern-Øster Egesborg, efter de valgte medlemmer var fratrådt med udgangen af det sidste kirkeår. Blandt de 19 fremmødte var provst Jesper Larsen Svendsen, præst Alex Mark Knudsen, flere medlemmer af Stensby menighedsråd, samt kirkegængere og interesserede borgere fra Mern, Øster Egesborg, Kalvehave og Stensby, som tilsammen danner Langebæk pastorat.

Ved kaffebordet i dåbskapellet blev der talt om de juridiske muligheder, om planen for de kommende måneder og om de opgaver, et menighedsråd varetager i sognet og for samfundet. Medlemmerne af Stensby menighedsråd fortalte, at det var meget givende at arbejde sammen med andre om f. eks. personaleledelse, planlægning af arrangementer, kommunikation, styring af kirkens økonomi samt at forvalte kirkerne, kirkegårdene og præstegårdene. I de kommende år skal menighedsrådene i Langebæk pastorat for eksempel tage stilling til, hvordan kirkegårdene skal udvikle sig i en tid, hvor færre af gravstederne er i brug; præstegårdene i Mern og Langebæk skal renoveres; og der skal findes en ny præst, når Alex Knudsen går på pension. Der skal være styr på formaliteterne, men der er god hjælp at hente bl.a. i Landsforeningen af Menighedsråd, i provstiet eller hos menighedsrådene i nabosognene. Og der er plads til mennesker med forskellige evner og interesser i menighedsrådet, for at afspejle sognet og kirkegængernes forskellige behov.

Næste menighedsrådsvalg er i efteråret 2024. D. 14. maj vil der blive holdt orienteringsmøde om valget kl. 19 i Mern kirke. D. 17. september er der valgforsamling. Disse datoer er ens i hele landet og vil blive annonceret i den lokale presse og på nettet. Alle voksne medlemmer af folkekirken er velkomne til at stille op som kandidater og afgive deres stemmer til det kommende menighedsråd. Man skal bo i Mern eller Øster Egesborg eller have løst sognebånd til en af præsterne i pastorat. Hvis man bor i Kalvehave eller Stensby, kan man ikke løse sognebånd for at stille op i Mern eller Øster Egesborg, da disse to sogne i forvejen hører til samme pastorat. På www.sogn.dk kan man indtaste sin adresse og se, hvilket sogn ens bopæl hører til.

Der er brug for seks valgte medlemmer, hvoraf mindst et medlem skal bo i Mern sogn og et i Øster Egesborg sogn. Desuden er præsterne altid medlemmer af menighedsrådet. Menighedsrådet bliver valgt for fire år ad gangen og tiltræder d. 1. søndag i advent. Hvis der ikke kan findes kandidater nok, heller ikke efter flere forsøg, kan fremtiden blive, at Mern-Øster Egesborg indgår i Stensby menighedsråd.

Flere af de fremmødte gav udtryk for, at det var vigtigt at engagere sig i sit lokalområde og at man havde fået lyst til at medvirke eller motivere andre til at gøre det. Der er mange aktive frivillige i foreningerne i Mern og Øster Egesborg, og opfordringen gik til alle om at gå ud og tale med flere, der kunne være interesseret i at stille op og bidrage til, at der fortsat er et lokalt menighedsråd i Mern og Øster Egesborg.

Flere oplysninger om menighedsrådsvalget 2024 findes på siden www.menighedsrådsvalg.dk
Gode grunde til at stille op findes i piecen “Stil op til menighedsrådsvalget 2024” på Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside.

Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte Sonja Andersen, formand for Stensby menighedsråd, tlf. 2368 8747, eller sognepræst Alex Mark Knudsen, tlf. 5179 7027.