Menighedsrådsmøder i kirkeåret 2023/24

Mern, Øster Egesborg, Stensby og Kalvehave sogne danner tilsammen Langebæk pastorat.

Torsdag, d. 21. marts, kl. 19.00 blev der holdt menighedsmøde i Mern kirke, hvor alle var velkomne til at høre mere om menighedsrådets arbejde, bidrage med deres holdninger og synspunkter, og dermed medvirke til at sikre et fremtidigt menighedsråd i Mern og Øster Egesborg sogne.

I 2024 er der holdt følgende menighedsrådsmøder:

– 29. februar 2024, ekstraordinært møde i Mern-Øster Egesborg menighedsråd og efterfølgende Stensby menighedsråd, referat
– 14. marts 2024, møde i Mern-Øster Egesborg og Stensby menighedsråd, referat
– 11. april 2024, møde i Mern-Øster Egesborg menighedsråd, referat
– 02. maj 2024, møde i Mern-Øster Egesborg menighedsråd, referat

I 2024 er der desuden holdt fællesmøder for hele Langebæk pastorat:
– 4. januar 2024, referat
– 1. februar 2024, referat
– 02. maj 2024, referat

Næste fælles menighedsrådsmøde for Langebæk pastorat er torsdag, d. 3. oktober 2024.

I kan læse mere om Mern-Øster Egesborgs menighedsråds arbejde i de forrige kirkeår her:

kirkeåret 2022/23
kirkeåret 2021/22
kirkeåret 2020/21