Store Bededag med indsættelse af Jeanette Henriksø

Farvel til Store Bededag – og velkommen til vores nye præst Jeanette Henriksø!

Det var mottoen på en festlig højmesse fredag d. 5. maj 2023 kl. 14.00 i Mern kirke, hvor Jeanette blev indsat i sit embede som sognepræst i Langebæk pastorat af provst Jesper Larsen Svendsen. Det var en flot oplevelse med en fyldt kirke, mange af provstiets præster i procession, gode taler og prædiken, og smuk musik ved alle fire kirkemusikere. Efter gudstjenesten var menighedsrådene fra Mern, Øster Egesborg, Kalvehave og Stensby vært ved en reception i kirken, hvor mange brugte lejligheden til at tale sammen på tværs af sogne.

Tusind tak til alle, der var med til at gøre dagen mindeværdig, og endnu en gang velkommen til Jeanette. Med hendes indsættelse har vi nu tre præster i Langebæk pastorat, som omfatter Mern, Øster Egesborg, Kalvehave og Stensby sogne. Det er Alex Mark Knudsen, Jesper Larsen Svendsen (som også er provst) og Jeanette Henriksø.

Her fortæller Jeanette lidt mere om sig selv:

Kære menighed i Langebæk Pastorat

Det er med stor glæde og taknemlighed over at være jeres nye sognepræst, at jeg skriver denne præsentation af mig selv.
Jeg hedder Jeanette Henriksø og er 38 år. Jeg kommer fra en sognepræstestilling i Holsted Sogn i Næstved Provsti, hvor jeg har været præst de sidste otte år. Inden jeg blev præst, var jeg ansat samme sted først som sognemedhjælper og siden som kordegn, inden jeg blev ordineret som præst i marts 2015.
Jeg bor på landet nær Haslev sammen med min mand Morten, der også er sognepræst, og vores to piger: Augusta på 6 ½ år og Elise på snart 4 år. Augusta og Elise vil nok af og til være at finde på en kirkebænk sammen med deres barnepige (deres morfar), når min mand og jeg har højmesser samtidig.
Min vej ind i kirken går gennem Skelby Præstegård (nær Næstved), hvor jeg som 7-årig begyndte til FDF. Den daværende præst i Skelby-Gunderslev Sogne var vores kredsformand dengang og sørgede for at få os FDF’ere med i kirke ved alle mulige lejligheder. Det blev jeg grebet af, og det har været en del af min fortælling lige siden. Og derfor interesserer jeg mig meget for, hvordan man kan få børn og unge ind i kirken og give dem nogle gode oplevelser, så de forhåbentlig har lyst til at være en del af det kristne fællesskab resten af livet. Dette kommer jeg bl.a. til at beskæftige mig med fremadrettet.
Jeg glæder mig meget til at hoppe i præstekjolen i Langebæk Pastorat og være jeres sognepræst sammen med Alex Mark Knudsen og Jesper Larsen Svendsen. Jeg glæder mig til samarbejdet med pastoratets ansatte og menighedsråd. Jeg glæder mig til at holde gudstjenester og lave aktiviteter for jer sognebørn. Og jeg glæder mig til at møde jer alle.

Med venlig hilsen
Jeanette Henriksø, jeres nye sognepræst