Menighedsrådsmøder i kirkeåret 2022/23

Vores fælles menighedsråd for Mern og Øster Egesborg sogne konstituerede sig inden begyndelsen på kirkeåret 2022/23. Flemming Dahm Knudsen er formand, Ole Thorsen er næstformand, Zwanita Reinders er kasserer. Opgaverne som kontaktperson deles mellem Flemming Dahm Knudsen og Alex Mark Knudsen. Anne-Marie Jacobsen er menigt medlem. Præsterne er fødte medlemmer. Desuden byder vi Dan Katborg velkommen som vores nye kirkeværge.

I kan se medlemmerne, deres opgaver og kontaktoplysninger her på vores kontaktside.

Møderne er offentlige og foregår som regl én torsdag om måneden kl. 19.00 i Mern præstegård (Gl. Præstøvej 20), medmindre andet er annonceret.

Her er oversigten over alle menighedsrådsmøder i kirkeåret 2022/23. Klik på linket for at læse referatet:

19. januar 2023 i graverhuset ved Øster Egesborg kirke (referat)
23. februar 2023
09. marts 2023
13. april 2023
25. maj 2023
15. juni 2023
10. august 2023
07. september 2023
12. oktober 2023
09. november 2023, konstituerende møde for det kommende kirkeår

I kan læse mere om menighedsrådets arbejde i de forrige kirkeår her:

kirkeåret 2021/22
kirkeåret 2020/21