Menighedsrådsmøder i kirkeåret 2022/23

Vores fælles menighedsråd for Mern og Øster Egesborg sogne konstituerede sig inden begyndelsen på kirkeåret 2022/23 med Flemming Dahm Knudsen som formand, Ole Thorsen som næstformand og Zwanita Reinders som kasserer. Opgaverne som kontaktperson blev delt op mellem Flemming Dahm Knudsen og Alex Mark Knudsen. Anne-Marie Jacobsen blev menigt medlem. Præsterne er fødte medlemmer. Desuden kunne vi byde Dan Katborg velkommen som vores nye kirkeværge.

Møderne er offentlige og foregår som regl én torsdag om måneden kl. 19.00 i graverhuset ved Øster Egesborg kirke, medmindre andet er annonceret.

Efter behov bliver der desuden holdt fælles menighedsrådsmøder for hele Langebæk pastorat, som udgangspunkt i Stensved sognegård, Vestenbækvej 2, bygning 4A. Se evt. mere på Stensby kirkes hjemmeside her.

Her er oversigten over alle de planlagte menighedsrådsmøder i kirkeåret 2022/23. Klik på linket for at læse referatet:

19. januar 2023 (referat)
23. februar 2023 – OBS mødet er aflyst
16. marts 2023 – OBS flyttet fra d. 9. marts (referat)
13. april 2023 (referat)
25. maj 2023 (referat)
01. juni 2023 (fællesmøde, referat)
22. juni 2023 (referat)
10. august 2023 (referat)
24. august 2023 (fællesmøde, referat)
07. september 2023 (dagsorden)
28. september 2023 (fællesmøde, referat)
12. oktober 2023 (referat del 1, referat del 2)
09. november 2023 (referat del 1, referat del 2)

I kan læse mere om menighedsrådets arbejde i de forrige kirkeår her:

kirkeåret 2021/22
kirkeåret 2020/21