Menighedsrådsmøder i kirkeåret 2022/23

Vores fælles menighedsråd for Mern og Øster Egesborg sogne konstituerede sig inden begyndelsen på kirkeåret 2022/23. Flemming Dahm Knudsen er formand, Ole Thorsen er næstformand, Zwanita Reinders er kasserer. Opgaverne som kontaktperson deles mellem Flemming Dahm Knudsen og Alex Mark Knudsen. Anne-Marie Jacobsen er menigt medlem. Præsterne er fødte medlemmer. Desuden byder vi Dan Katborg velkommen som vores nye kirkeværge.

I kan se medlemmerne, deres opgaver og kontaktoplysninger her på vores kontaktside.

Møderne er offentlige og foregår som regl én torsdag om måneden kl. 19.00 i graverhuset ved Øster Egesborg kirke, medmindre andet er annonceret.

Efter behov bliver der desuden holdt fælles menighedsrådsmøder for hele Langebæk pastorat, som udgangspunkt i Stensved sognegård, Vestenbækvej 2, bygning 4A.

Her er oversigten over alle de planlagte menighedsrådsmøder i kirkeåret 2022/23. Klik på linket for at læse referatet:

19. januar 2023 (referat)
23. februar 2023 – OBS mødet er aflyst
16. marts 2023 – OBS flyttet fra d. 9. marts (referat)
13. april 2023 (referat)
25. maj 2023 (referat)
01. juni 2023 (fællesmøde, referat)
22. juni 2023 (referat)
10. august 2023 (referat)
24. august 2023 (fællesmøde, referat)
07. september 2023 (dagsorden)
12. oktober 2023
09. november 2023, konstituerende møde for det kommende kirkeår

I kan læse mere om menighedsrådets arbejde i de forrige kirkeår her:

kirkeåret 2021/22
kirkeåret 2020/21